ข่าวสารเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย

เนื่องจากสภาพอากาศของวันนี้ ( 5 มิ.ย. 62 ) คาดการณ์ว่า อุณหภูมิจะขึ้นสูงมากกว่า 30 องศาเซลเซียสจึงมีประกาศออกเตือน โรคลมแดด ในทุกพื้นที่ทั่วจังหวัด ต่อจากนี้ไป ควรใส่ใจในข้อควรระวังช่วงฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 1. แม้จะอยู่ภายในห้องก็สามารถเกิดโรคลมแดดได้ ดังนั้นควรปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับอากาศของห้อง 2. แม้จะไม่กระหายน้ำก็ควรดื่มน้ำให้บ่อยครั้งมากขึ้น 3. ในกรณีที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรหยุดพักให้บ่อยมากขึ้น ไม่ควรฝืนร่างกายจนเกินไป 4. ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด โดยการสวมหมวก หรือกางร่ม เป็นต้น

「ข่าวสารหลายภาษาเพื่อการดำเนินชีวิต (คู่มือการครองชีพ)」 (จัดทำโดยCLAIR) เรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น สามารถอ่านได้ในหลายภาษา (เช่น เกี่ยวกับเรื่อง สถานภาพการพำนัก, การยื่นเรื่องดำเนินการต่าง ๆ, ป่วย, บาดเจ็บ, โรงเรียน, การขับรถ, ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เป็นต้น)   http://www.clair.or.jp/tagengo/

1
上へ戻る