Thông dịch viên tình nguyện つうやくボランティア

 

Bạn gặp khó khăn trong giao tiếp với các cơ sở y tế hay cơ quan nhà nước

Chúng tôi có dịch vụ phái cử thông dịch viên tình nguyện (Lĩnh vực y tế hay các vấn đề có tính cộng đồng) đến các cơ quan y tế (Như bệnh viện, phòng khám...), các cơ quan nhà nước như yakuba, shikakusho, trường học, hoikusho, yochien...

Hiện tại, dù trong "Hệ thống phái cử tình nguyện viên phiên dịch cộng đồng-Phiên dịch y tế" chưa có người đăng ký làm phiên dịch tiếng Việt , nhưng trong Quỹ Giao Lưu Quốc Tế chúng tôi có nhân viên người Việt Nam có thể hỗ trợ các bạn về ngôn ngữ. Vì thế, khi gặp khó khăn, các bạn hãy thảo luận với chúng tôi trước. Lịch trực của Điều phối viên giao lưu quốc tế (Nhân viên người Việt)

Komatta.jpg

ダウンロード※A4両面印刷3つ折り※(.pdf)

MẪU BIỂU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁI CỬ TÌNH NGUYỆN VIÊN PHIÊN DỊCH(Y TẾ- CỘNG ĐỒNG)

 
※Hãy liên hệ văn phòng gần nhất của Quỹ Giao Lưu để trao đổi về các đề nghị ngay trước thời gian nói trên
Đề nghị

Phiếu đề nghị phái cử

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Báo cáo(Dành cho bên yêu cầu thông dịch)

Báo cáo kết quả thông dịch

 

Báo cáo(Dành cho thông dịch)

Báo cáo kết quả thông dịch (Dành cho người thông dịch)

 

Ngôn ngữ hỗ trợ

Anh, Hoa, Việt, Tagalog, tiếng Mông Cổ, tiếng Hàn
※Tùy trường hợp mà có khi yêu cầu phái cử thông dịch không được đáp ứng, nếu ngôn ngữ yêu cầu thiếu người đăng ký làm thông dịch viên tình nguyện. Hãy liên hệ để xác minh trước※Tháng 6/2021

Đề nghị thông dịch Lĩnh vực Y Tế

(Ví dụ…Vào những lúc thế này)

 

■Chích ngừa
■Khám bệnh
■Khám sức khỏe cho mẹ và bé
■Khám sức khỏe
■Chữa trị nha khoa
■Nghe các giải thích trước khi làm xét nghiệm hay trước khi nhập viện....
※Đây là các hoạt động tình nguyện do thiện ý của người đăng ký. Vì thế, không thể bố trí thông dịch trong những trường hợp sau:
・Những trường hợp nguy cấp
・Khi phẫu thuật hay khi sản phụ sanh.
・Không thể thông dịch khi bệnh tình chuyển hóa nặng, cho các thông báo quan trọng hay các rắc rối.

 

 

Đề nghị thông dịch Lĩnh vực cộng đồng

(Ví dụ…Vào những lúc thế này)

 

■Khi nghe các buổi giải thích/gặp mặt giáo viên của hoikuen, youchien, trường tiểu học, cấp 2, cấp 3 hay Ủy viên giáo dục...
■Khi làm thủ tục hay làm việc với yakusho, yakuba
■Tại các trung tâm thi bằng lái(Khi thi hay đổi bằng)
■Khi trao đổi hay nhận các hướng dẫn từ cơ quan nhà nước...
※Đây là các hoạt động tình nguyện do thiện ý của người đăng ký. Vì thế, không thể bố trí thông dịch trong những trường hợp sau:
・Các hoạt động hỗ trợ học tập như: Trợ giảng; Hỗ trợ trong giờ học (Các buổi học tiếng Nhật)...không nằm trong đối tượng được bố trí thông dịch.
・Không bố trí thông dịch đến nhà riêng hay cùng người yêu cầu thăm nhà người khác.
・Các nội dung vượt quá phạm vi của các dịch vụ hành chính hay các sinh hoạt học đường cơ bản.

 

 

●Khoản mục lưu ý
(1)Nhất thiết hãy đọc kỹ Quy Ước Sử Dụng.
(2)Về nguyên tắc, chúng tôi không bố trí thông dịch tại nhà riêng.
(3)Hãy gửi cho chúng tôi Phiếu Đề Nghị Phái Cử, ít nhất là trước 3 ngày làm việc của ngày cần thông dịch.
   Đối với các yêu cầu ngay trước giờ dịch, hay tùy theo nội dung và ngôn ngữ thông dịch mà đề nghị phái cử có thể bị từ chối
(4)Trong vòng 03 ngày sau khi kết thúc buổi dịch, hãy nộp báo cáo cho chúng tôi .
 
●Thông dịch viên tình nguyện là những ai?
Chúng tôi sẽ bố trí các thông dịch viên tình nguyện có đăng ký với trung tâm chúng tôi. Đây là những người đã tham dự các khóa học mà chúng tôi tổ chức, và đã trải qua huấn luyện. Mọi thông tin(bí mật) của bạn sẽ được giữ kín.
 
●Thông dịch theo hình thức nào?
Là hình thức dịch đuổi, theo từng phát biểu của người nói. Thông dịch sẽ đứng ở vai trò trung lập để dịch, và sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên hay phán đoán nào. Đối với những nội dung mà các bạn cần truyền tải, hay cần hỏi thăm, nếu có thể, hãy chuẩn bị sẵn bằng cách sử dụng "Tiếng Nhật dễ hiểu", để có thể truyền đạt một cách chính xác. Chúng tôi cũng đề nghị bên yêu cầu, khi đề nghị phái cử thông dịch, hãy cung cấp các tài liệu, các thông tin cần thiết liên quan đến nội dung dịch, để buổi thông dịch diễn ra thuận lợi. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho thông dịch về nội dung này, để thông dịch chuẩn bị sẵn làm tư liệu tham khảo khi dịch.
 
●Về chi phí
Dịch vụ được sử dụng miễn phí. Trung tâm sẽ thanh toán phí đi lại cũng phí dịch (Phí cho tình nguyện viên) cho thông dịch.
上へ戻る