CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI- QUỸ GIAO LƯU QUỐC TẾ TỈNH TOTTORI (PHÁP NHÂN CÔNG ÍCH)

Tài khoản chính thức trên mạng xã hội của Quỹ Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tottori (Sau đây gọi là “Tài khoản chính thức”) là tài khoản mà Quỹ Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tottori(Sau đây gọi là “Quỹ Giao Lưu”) quản lý, cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp tác quốc tế, Giao lưu quốc tế, về Cộng đồng đa văn hóa trong tỉnh, thông tin về tổ chức hay các hoạt động mà Quỹ Giao Lưu thực hiện, giúp mọi người cảm nhận gần gũi hơn về hoạt động của Quỹ Giao Lưu.Với mục đích cung cấp những thông tin hữu ích, đặc biệt cho cư dân nước ngoài, tài khoản sẽ được quản lý theo chính sách sau.Mọi cá nhân người dùng, khi sử dụng tài khoản chính thức nói trên, hay dùng các thông tin do tài khoản này đưa ra, mặc nhiên được xem là đồng ý với chính sách sử dụng mạng xã hội này.
 

1 Chính sách cơ bản

(1)Tài khoản chính thức được nhân viên Quỹ Giao Lưu sử dụng để cung cấp thông tin.Mọi ý kiến, thắc mắc liên quan đến hoạt động của Quỹ Giao Lưu, chúng tôi xin được tiếp nhận trực tiếp qua mail, điện thoại hay qua “Form trao đổi” có sẵn trong trang web của chúng tôi.
 
 〇 Điện thoại:0857-51-1165
 〇 Mail:tpief@torisakyu.or.jp

(2)Tuy nhiên, với các trao đổi qua tin nhắn Messenger, chúng tôi sẽ trả lời riêng cho các bạn. Mong các bạn hiểu rằng, ngoại trừ các hồi đáp bằng tiếng Nhật, các trao đổi bằng các ngôn ngữ khác sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày, tùy thuộc vào lịch làm việc của nhân viên phụ trách ngôn ngữ đó.
 

2 Danh sách các Tài khoản chính thức

Facebook page
Quỹ Giao Lưu chúng tôi cung cấp chính xác, dễ hiểu các thông tin hữu ích và cần thiết (Về văn hóa Nhật Bản, phòng chống thiên tai, các quy tắc…) cho đời sống của cư dân người nước ngoài trong tỉnh, đồng thời giới thiệu cơ cấu, các hoạt động do Quỹ Giao Lưu thực hiện.
 
 • Trang tiếng Anh / Bản tiếng Nhật dễ hiểu(English/やさしいにほんご)
  Tên gọi(Facebook page Tên gọi): Tottori niko-niko とっとりニコニコ
  ULR https://www.facebook.com/103087394864785/
 • Trang tiếng Hoa giản thể(简体中文)
  Tên gọi(Facebook page Tên gọi): 微笑的鸟取 とっとりニコニコ
  URL https://www.facebook.com/107151937785119/   
 • Trang tiếng Hoa phồn thể (繁體中文)
  Tên gọi(Facebook page Tên gọi): 微笑生活在鳥取 とっとりニコニコ
  URL https://www.facebook.com/100115691830188/ 
 • Trang tiếng Việt (Tiếng việt)
  Tên gọi(Facebook page Tên gọi): Tottori nikoniko
  URL https://www.facebook.com/tottori2525.vi    
YouTube
Chúng tôi đưa tin bằng hình ảnh động (video) về các hoạt động giao lưu trao đổi giữa thanh niên bang Vermont và tỉnh Tottori .
 • Tên gọi(YouTube channel Tên gọi): TPIEF Tottori- Vermont Youth Exchange Program
  URL https://www.youtube.com/channel/UCW6OYKlI_cuekIthXEv27YQ/featured
 

3 Người đăng bài

Tất cả nhân viên của Quỹ Giao Lưu
 
 

4 Thời gian thực hiện

Về nguyên tắc, người đăng bài sẽ đăng không định kỳ, chỉ đăng trong giờ làm việc(Giờ mở cửa Quỹ Giao Lưu) (Ngày thường từ 9:00~18:00, trừ chủ nhật, ngày lễ, các ngày lễ cuối năm và đầu năm). Tùy trường hợp mà có thể đăng tin vào ngày giờ khác với thời gian nói trên.
 
 

5 Các hướng xử lý với lời bình luận

(1)Về nguyên tắc, Quỹ Giao Lưu sẽ không trả lời, không bấm LIKE đối với các bình luận của người dùng, không để chế độ “Theo dõi”.
(2)Với các nội dung có thể cài đặt , chúng tôi sẽ cài đặt để các bình luận, các đánh giá của người dùng, các đăng tải của khách truy cập không được chấp nhận hoặc không được hiển thị.
 
 

6 Các tình huống cấp bách

Sẽ tận dụng tính năng của mạng xã hội như một phương tiện để liên lạc với người dùng trong trường hợp nhận thấy cần xử trí khác với thông thường, chẳng hạn như khi thiên tai.
 
 

7 Khoản mục cần tuân thủ

Người dùng không được đăng tải các nội dung sau.Khi xét thấy có đăng tải nào, ứng với một trong các nội dung dưới đây, Quỹ Giao Lưu sẽ tự động xóa bỏ mà không cần báo trước với người dùng.Ngoài ra, Quỹ Giao Lưu sẽ có hướng xử lý khác nếu thấy cần thiết.

a. Các nội dung vu khống, gây xúc phạm Quỹ Giao Lưu, các người dùng khác hay bên thứ ba.
b. Các nội dung vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục hay có khuynh hướng vi phạm.
c. Các nội dung trái sự thật, ngụy tạo, hay mạo danh người khác.
d. Các nội dung không kiểm chứng được đúng sai.
e. Các nội dung với mục đích mang lại lợi nhuận như các hoạt động kinh doanh, chào mời, tuyên truyền hay quảng cáo (Gồm cả việc giới thiệu các website).
f. Các nội dung với mục đích hoạt động tôn giáo, hoạt động chính trị.
g. Các nội dung phân biệt đối xử về nhân quyền, trong tư tưởng hay triết lý, hoặc gây nên sự phân biệt đối xử.
h. Các nội dung có nguy cơ xâm hại quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, nhãn hiệu hay quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân.
i. Các nội dung có nguy cơ xâm hại quyền riêng tư như tiết lộ, công khai, hay giúp tìm ra các thông tin cá nhân như địa chỉ mail, số điện thoại, địa chỉ..của người thứ ba hay người dùng khác.
j. Các nội dung gây cản trở sự tiếp cận của người khác, cản trở việc trích xuất thông tin hay gây cản trở tính năng của các thiết bị viễn thông do gửi các chương trình gây hại.
k. Các nội dung gây bất lợi cho bên thứ ba, cho người dùng khác, hay cho Quỹ Giao Lưu.
l. Các đường link đến các trang web chứa các nội dung trên, hay các nội dung khác mà Quỹ Giao Lưu nhận thấy không phù hợp.
 
 

8 Bản quyền

(1)Bản quyền (Hoặc Quyền sở hữu trí tuệ) của các nội dung được đưa ra từ Tài khoản chính thức này thuộc về Quỹ Giao Lưu hoặc Chủ sở hữu gốc của nó.
(2)Có thể đưa tin, trích dẫn hay sử dụng các nội dung mà Tài khoản chính thức đã đăng tải, dựa theo các điều khoản sử dụng của nó, trong các dịch vụ mạng xã hội.
 
 

9 Điều khoản miễn trừ

(1)Chúng tôi cẩn thận ở mức tối đa trong quá trình quản lý, về tính chính xác của các nội dung mà Tài khoản chính thức đưa tin.Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo loại trừ hoàn toàn khả năng phát sinh nhầm lẫn trong nội dung bài đăng, hay các giả mạo được thực hiện bởi bên thứ ba nào đó. Vì thế, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng Tài khoản chính thức, sử dụng các thông tin do Tài khoản chính thức đưa ra
(2)Tài khoản chính thức có thể thay đổi hình thức, nội dung dịch vụ của mình mà không báo trước, có thể chấm dứt hay ngưng cung cấp một phần hay toàn bộ tính năng của nó.
(3)Chính sách sử dụng mạng xã hội này có thể được thay đổi nội dung mà không báo trước.Trường hợp có thay đổi về chính sách, chúng tôi sẽ đăng trên website của Quỹ Giao Lưu để thông báo. Thay đổi sẽ có hiệu lực từ thời điểm thông báo được đưa ra.

 

上へ戻る