SNS chính thức: Facebook Page "TOTTORI NIKONIKO"

Facebook chính thức (Bản tiếng Việt) của Quỹ Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tottori –Cơ Quan Pháp Nhân Công Ích

Facebook page

Chúng tôi cung cấp các thông tin bằng tiếng Việt, giúp cư dân nước ngoài sinh sống tại tỉnh Tottori yên tâm và vui sống. Vui lòng bấm nút LIKE cho trang Facebook chính thức của Quỹ Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tottori!
FindUs-FB-RGB-BRC-Site-200.png
 

上へ戻る