○ Quầy tư vấn :

Quầy tư vấn

Rất lo lắng vì đã ở cùng người bị nhiễm Corona

Hãy gọi đến " Trung Tâm Tư Vấn ". Có thông dịch viên qua điện thoại.

 8:30~17:15

○Trung tâm người có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh.
 
Phần Phía Đông / Phần Phía Trung
【Trung tâm y tế Kurayoshi くらよし ほけんじょ】 TEL:0858-23-3135
*Khi gọi điện hãy nói bằng tiếng Nhật là "Tsuuyaku onegaishimasu. Betonamu-go desu." (Ý nghĩa :Tôi muốn thông dịch viên tiếng Việt )

Phần Phía Tây
【Trung tâm y tế Yonago よなご ほけんじょ】 TEL:0859-31-0029
*Khi gọi điện hãy nói bằng tiếng Nhật là "Tsuuyaku onegaishimasu. Betonamu-go desu." ( Ý nghĩa : Tôi muốn thông dịch viên tiếng Việt )
上へ戻る