Thông tin an toàn cho cuộc sống


【THÔNG BÁO QUAN TRỌNG TỪ CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT】
Những lưu ý khi gởi bưu phẩm từ nước ngoài đến Nhật Bản:
Những người nước ngoài đến Nhật không được phép mang các loại sản phẩm từ thịt như thịt bò, thịt heo, giăm bông, xúc xích, thịt hun khói vào Nhật. Vui lòng thông báo với gia đình, người quen không đóng gói các sản phẩm này để gửi cùng.
https://www.facebook.com/tottori2525.vi/posts/153988783090850

COVID-19 Thông báo lưu ý【Phần phía đông tỉnh Tottori】 【 Phần hướng Tây tỉnh Tottori】
http://www.torisakyu.or.jp/vi/2348/c947/y104/

【THÔNG BÁO QUAN TRỌNG TỪ CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT】

Nếu bạn mang thịt hoặc các sản phẩm động vật bất hợp pháp vào nước Nhật, bạn cũng có thể bị bắt giữ. Những người vi phạm sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền. Rất mong sự hợp tác của các bạn trong việc bảo vệ động vật (chăn nuôi gia súc) của Nhật khỏi bị nhiễm các loại bệnh từ nước ngoài.
http://www.torisakyu.or.jp/vi/2348/c947/x164/

■Điều tra dân số năm 2020
Đối tượng của điều tra dân số là những người đã hoặc sẽ sống ở Nhật Bản từ 3 tháng trở lên không phân biệt quốc tịch. Người thuộc đối tượng điều tra dân số có nghĩa vụ phải trả lời điều tra dân số do đó nhất thiết phải trả lời. Thời gian trả lời trên Internet (từ 14/9 (Thứ Hai) đến 7/10 (Thứ Tư))
https://www.kokusei2020.go.jp/vi/index.html

■Cơn bão số 10 "HAISHEN" (NHK World)
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/

■Đề phòng mưa lớn(Ministry of Justice)
http://www.moj.go.jp/content/001327951.pdf

上へ戻る